Co děláme

Xsam_4364

Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe

Spolek Přátelé přírody, z. s. je národní nestátní nezisková organizace, jejíž místní skupiny a přidružení členové působí v několika krajích Česka. Zabývá se přírodou, kulturou a historií Českých zemí, poznáváním jiných krajů a kultur a aktivně spolupracuje s podobně naladěnými kolektivy v Česku i jinde ve světě. Dává příležitost seberealizace, aktivního trávení volného času, prostor pro dobrovolnictví a mezilidský kontakt. Náš spolek je součástí mezinárodního hnutí Přátel přírody (Naturefriends International, Naturfreunde Internationale) založeného v r. 1895. V současnosti v Česku k tomuto hnutí patří asi 600 členů působících v několika krajích. Jádro činnosti spolku se děje v jeho místních skupinách, některé z nich spolupracují se skupinami Přátel přírody z jiných států. Všichni naši členové mohou využívat mimo jiné pestrou nabídku turistického ubytování ve zhruba 800 Domech Přátel přírody v západní Evropě i jinde ve světě.

Navazujeme na předválečné Přátele přírody, kteří začali v Českých zemích působit r. 1897, kdy byla v Trnovanech u Teplic založena třetí celosvětově nejstarší skupina (po rakouské Vídni a Steyru). Na konci r. 1938 měli Přátelé přírody v Československu asi 5500 členů organizovaných ve 105 místních skupinách a provozovali 28 ubytovacích základen. Poté byla jejich činnost přerušena dvěma totalitami, nacistickou a komunistickou. Činnost Přátel přírody byla v Československu obnovena r. 1991, a to v Jablonci nad Nisou, a celostátní spolek byl znovuzaložen roku 1994 pod názvem Přátelé přírody České republiky.

V současnosti místní skupiny a přidružení členové spolku Přátelé přírody, z. s. propagují zdravé vztahy mezi lidmi a přírodou, poznávají přírodní a kulturní zajímavosti Českých zemí a připomínají jejich bohatou historii, nebojí se vyjet i jinam do světa, aktivně se podílejí na řešení aktuálních společenských témat a rádi se setkávají a spolupracují s jinými podobně naladěnými lidmi a pomáhají tak překračovat různé hranice, které nás rozdělují. Udržují partnerství v rámci Česka i s Přátel přírody v jiných státech, a to jak na ústřední, tak především na lokální úrovni a jsou otevření novým trendům a kontaktům. I vám.

Spolek Přátelé přírody, z. s. je v rámci českého environmentálního hnutí přidruženým členem Zeleného kruhu – asociace ekologických organizací - a členskou organizací Klimatické koalice. Mezinárodní spolupráci má náš spolek navázánu s německými NaturFreunde Sachsen (Přátelé přírody Sasko) a celoevropskou sítí UNITED for Intercultural Action. Některé naše místní skupiny mají další přímé partnery v rámci Česka, s nimiž je spojuje podobné zaměření činnosti, a spolupracují i se zahraničními partnery, které našly především v rámci celosvětového hnutí Přátel přírody (Naturefriends International), ale i jinde. V rámci této spolupráce probíhají společné projekty, setkávání členů, workshopy a semináře a výměny zkušeností.

Stanovy našeho spolku najdete zde.

Xmazury-104

Přátelé přírody: mezinárodní spolupráce za zdravou přírodu i společnost

Na počátku dnes celosvětového hnutí Přátel přírody stál v roce 1895 vídeňský svépomocný dělnický turistický spolek, jehož spoluzakladatelem byl i G. Schmiedl z Prostějova. Postupně se myšlenky hnutí, které oslovovaly stále více lidí, rozšířily na všechny obydlené světadíly. Hnutí Přátel přírody propaguje harmonické soužití člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost. V současnosti se k hnutí hlásí více než 500 000 lidí v padesátce států Evropy, Afriky, Asie, obou Amerik i Austrálie. Tématy, která spojují Přátele přírody napříč kontinenty, jsou příroda a životní prostředí, úcta k vlastní historii, kvalita života, udržitelný rozvoj planety Země, zdravá společnost, ochrana klimatu, mezilidská solidarita a spolupráce. Ve většině států, kde působí, provozují Přátelé přírody své základny, kde je možno najít ubytování na zajímavých místech za zajímavé ceny. Takzvaných Domů Přátel přírody je v současnosti přes 700, převážně v Evropě, ale i na ostatních světadílech. Mnohé z nich postavili vlastníma rukama členové hnutí v průběhu jeho 125leté historie.

Na akcích s Přáteli přírody se o sebe nemusíte bát

Ať v horách, v lese, na vodě, na kole, ve městě, na hřišti či třeba v tělocvičně - všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem nebo jeho místními skupinami jsou i v roce 2022 pojištěni proti úrazu u Generali České Pojišťovny, a. s.

Je dobré vědět, že s námi můžete trávit svůj volný čas bezpečně a mít jistotu, že myslíme i na nepříjemné zážitky, které se mohou stát. O důvod víc, proč jezdit s námi!

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

----socialní ikony----

.

.

.

Friends of Nature Czechia

Naturfreunde Tschechien

int(2)

Aktuality

 • Běží Liška k Táboru: Olomoučtí Přátelé přírody objevovali jižní Čechy

  7.11.2022

  Img_2342 Poslední letošní vícedenní výjezd olomouckých Přátel přírody směřoval na jih Čech. Patnáct účastnic a účastníků se pod názvem "Běží Liška k Táboru" vypravilo v termínu 27. - 30. října 2022 do města z názvu akce a strávilo v něm a v jeho blízkém okolí čtyři dny. 

  Během nich zvládli po čtvrtečním příjezdu základní ochutnávku historických památek a parků procházkou po turistickém okruhu centrem města. Obdivovali gotické a renesanční fasády domů, městské hradby a prstenec sadů pod nimi. Večer je čekala návštěva městské hvězdárny s velmi sdílným amatérským astronomem, který každému rád ukázal na nebi Neptun a jeho měsíce a několik mlhovin. 

  Více zde.

 • Výroční konference Mezinárodních Přátel přírody proběhla v Lombardii

  16.10.2022

  311486692_487948006710371_3192470765345370542_n Jednou ročně se scházejí zástupci členských organizací Mezinárodních Přátel přírody (Naturefriends International, NFI) na výroční konferenci. Diskutují nad společnými tématy vycházejícími zevnitř jejich hnutí i o vnějších společenských výzvách současnosti, které ovlivňují jejich činnost.

  Letošní výroční konference se konala o víkendu 14. - 16. října 2022 nedaleko severoitalského horského městečka Lozio v Lombardii. Poblíž se nachází vůbec první památka zapsaná na seznam UNESCO - údolí Val Camonica se skalními kresbami, z nichž nejstarší je z období okolo roku 10 000 př. n. l. I přes tuto zajímavou destinaci zůstala tentokrát výroční konference bohužel bez české účasti, jelikož cesta sem pro nás byla v tomto termínu dost komplikovaná. Svým kolegům jsme tak přáli úspěšné jednání aspoň na dálku.

 • Pozvánka: 8. valná hromada spolku Přátelé přírody, z. s.

  6.10.2022

  Anketky Milí Přátelé přírody, 

  zveme vás na 8. valnou hromadu našeho spolku aneb společnou poradu českých Přátel přírody o současném světě, tentokrát na sobotu 5. listopadu 2022 do Olomouce. Pozvánka platí nejen pro delegáty, které určí jednotlivé naše skupiny a PP Jablonec (viz "Klíč pro delegáty" téměř na konci pozvánky). Tentokrát se můžou zúčastnit všichni zájemci, kteří chtějí diskutovat o budoucnosti našeho spolku, za podmínky, že se předem registrují do online formuláře - odkaz v pozvánce. Pobyt si v Olomouci můžete prodloužit na celý víkend - místní Přátelé přírody podle vašeho zájmu připraví doprovodný program na páteční i sobotní večer i na nedělní dopoledne. Tipy na levné ubytování v Olomouci najdete opět v pozvánce. Pozvánka s podrobnostmi ZDE.

« Novější | Starší »